• Korpisoturi Oy
 • Korpisoturi Oy
 • Korpisoturi Oy
 • Korpisoturi Oy
 • Korpisoturi Oy
 • Korpisoturi Oy
 • Korpisoturi Oy
 • Korpisoturi Oy
 • Korpisoturi Oy
 • Korpisoturi Oy
Etusivu

 

Vuokrausehdot Moottorikelkka:

 1. Moottorikelkkaa ei saa käyttää kilpailuissa tai lain vastaisessa toiminnassa.
 2. Käyttäjä sitoutuu ajamaan merkityillä kelkkaurilla sekä noudattamaan moottorikelkkailua koskevia säätöjä ja määräyksiä. Nopeusrajoitus on kelkkaurilla 60 km/h sekä jäällä ja vesistöalueilla 80 km/h.
 3. Kelkkailu on kiellettyä alkoholin vaikutuksen alaisena.
 4. Käyttäjä on vastuussa kelkalle aiheuttamastaan vahingosta.
 5. Käyttäjä on vastuussa kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta.
 6. Kelkka on luovutettava takaisin samassa kunnossa, kuin se oli käyttöön ottaessa.
 7. Moottorikelkan rikkoutumisesta on välittömästi ilmoitettava kelkan vuokraajalle. Kelkkaa ei saa korjata tai korjauttaa ilman vuokraajan lupaa.
 8. Vahingon sattuessa vuokraajan omavastuu on 850€. Omavastuu osuus on suoritettava kelkan vuokraajalle.
 9. Mikäli käyttäjä ei palauta kelkkaa sovittuun aikaan ja paikkaan, on vuokraajalla oikeus veloittaa ylimenevältä ajalta kaksinkertainen maksu sekä veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kulut täysimääräisenä.
 10. Kelkan edelleen luovuttaminen on kielletty.
 11. Bensiini ja voiteluaineet veloitetaan kulutuksen mukaan. Kelkka vuokrataan molemmat säiliöt täynnä ja vuokraaja palauttaa kelkan polttoainesäiliö täytettynä (98E). Voiteluainesäiliö täytetään vuokraajan toimesta. Voiteluaineesta (Shell Advance Snowscooter) veloitamme 7,50 €/litra.
 12. Moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-ajokortti ja 15 –vuoden ikä. Alle 18 vuotiailla on oltava holhoojan suostumus.
 13. Merkittyjen kelkkareittien ja -urien ulkopuolella ajaminen on lain mukaan kielletty.
 14. Junaradan ylittäminen moottorikelkalla on kielletty, muuta kuin rakennettua siltaa pitkin.

Käyttäjä ilmoittaa tutustuneensa kaikkiin keskeisiin moottorikelkkailua koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.